O Fundacji

Rozdajemy stypendia!

Fundacja Pomocy Dzieciom funduje stypendia dla absolwentów szkół średnich w Brzozowie, którzy zamierzają podjąć naukę na studiach wyższych w najbliższym roku akademickim. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Ekonomicznych mogą ubiegać się o pomoc finansową do 25 września br. Wymagane są bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowa postawa społeczna, zaangażowanie w działalność pozalekcyjną, na przykład wolontariat.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie z uwzględnieniem sytuacji materialnej.
  2. Zaświadczenie o dochodach rodziców.
  3. Opinia ze szkoły.
  4. Ksero świadectwa maturalnego.
  5. Informacja z uczelni wyższej o roku i kierunku studiów.

Uzyskane stypendium będzie wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca od października 2009 roku do czerwca 2010 roku.

Pomagają nam