Aktualności

Aktualności

07.06.2011
Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w dniach od 30.05.2011 do 05.06.2011r. zorganizowała zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Celem tej akcji było zebranie funduszy na pomoc dla najuboższych dzieci z naszej gminy. Tegoroczna akcja „Tygodnia” miała miejsce w Brzozowie, Grabownicy, Humniskach, Górkach, Turzym Polu, Przysietnicy, Starej Wsi oraz po raz pierwszy w Zmiennicy. Fundacja nawiązała kontakt z pedagogami szkolnymi w szkołach podstawowych, gimnazjach, i szkołach średnich. Przekazała do dyspozycji plakaty, puszki, identyfikatory, upoważnienia. Uczniowie – wolontariusze szkół podstawowych i gimnazjów pod opieką pedagogów szkolnych chodząc z puszkami zwracali się z prośbą do mieszkańców i gości o wsparcie dla potrzebujących koleżanek i kolegów. Podczas tegorocznego „tygodnia” uczniowie pod opieką pedagogów zebrali 8600,89 zł.

05.05.2011
Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za rok 2010 na konto naszej Fundacji. Wyrażamy głęboką wdzięczność w imieniu własnym i w imieniu dzieci, które uzyskały pomoc dzięki Państwa hojności i życzliwości. 1% to bardzo dużo: to możliwość leczenia, rehabilitacji, możliwość rozwoju, nauki, zwiedzania ciekawych miejsc, a czasami ciepłe ubranie i posiłek.

23.02.2011
Działka pod budowę wioski.

W dniu 23 lutego 2011 roku Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak otrzymała działkę z prawomocnym pozwoleniem na budowę Wioski Dziecięcej. Darczyńcy Bożena i Andrzej Bieńczakowie podpisali akt darowizny w kancelarii notarialnej w Krośnie. Notariusz Wojciech Nowak zrezygnował z przysługującej mu taksy notarialnej, za co składamy gorące podziękowanie.

Realizacja projektu budowy Wioski Dziecięcej rozpoczęta!!!!!

31.01.2011
Podziękowania

Fundacja Pomocy Dzieciom składa wyrazy największej wdzięczności Pawłowi Kopeć i firmie Bitartis, która zaproponowała nam swoje usługi.

Paweł Kopeć i jego współpracownicy pracują charytatywnie. Bitartis jest twórcą i wykonawcą nowej odsłony strony Fundacji www.fpd.org.pl i strony www.wioskadziecieca.pl a także stałym jej opiekunem.

14.01.2011
Powołano nową Radę Fundacji.

W związku z planami budowy Wioski Dziecięcej Zarząd fundacji zmienił i poszerzył skład Rady. Do udziału w pracach organu zaproszono: Halinę Kościńską, Barbarę Golonkę, Alinę Hipner-Krupę, Zbigniewa Sawkę i Adama Nowaka. Członkowie jednogłośnie wybrali przewodniczącego: został nim Adam Nowak. 9 stycznia 2011 roku odbyło sie pierwsze spotkanie Rady fundacji w nowym składzie.

01.01.2011
Wszyscy budujemy Wioskę Dziecięcą

27 listopada 2010 podczas obchodów uroczystości 20-lecia firmy Eleo- Budmax- od dziewięciu lat opiekuna Fundacji- miała miejsce inauguracja projektu budowy Wioski Dziecięcej. Bożena i Andrzej Bieńczakowie założyciele Fundacji i pomysłodawcy w/w inwestycji zaprosili na andrzejkowy wieczór znajomych, przyjaciół, pracowników i współpracowników firmy Eleo-Budmax. Podczas spotkania przedstawili założenia i plany związane z zamiarem wybudowania w Brzozowie ośrodka pomocy dla dzieci, rodzin zastępczych, matek z dziećmi, kobiet w ciąży… Wieczór uświetnił swoim występem szkolny teatr Taram przy Gimnazjum nr1 w Humniskach.

Pomagają nam