Aktualności

Aktualności

26.12.2010
Podsumowanie roku

Mija kolejny – dziewiąty już rok działalności Fundacji. Grudzień to doskonały czas na podsumowanie całorocznej pracy, przedstawienie planów na przyszłość, a także złożenie podziękowań wszystkim osobom, które wsparły nasze działania. To także skłaniający do szczególnej refleksji i zadumy okres Świąt Bożego Narodzenia.

Bycie człowiekiem we współczesnym świecie to przede wszystkim odpowiedzialność – nie tylko za siebie i swoich najbliższych, lecz w szczególności za tych, którzy każdego dnia potrzebują naszej pomocy. Jesteśmy przekonani, że najwyższą wartością jest miłosierdzie i wynikająca z niego bezinteresowna pomoc dla najbardziej potrzebujących. Dlatego z radością i dumą przyłączamy się do wszystkich ludzi dobrego serca pragnących ofiarować coś dla innych. Nasze działania to nieustanne prośby, odwoływanie się do ludzkiej wrażliwości, dobroci i hojności na rzecz potrzebujących – ubogich, pokrzywdzonych, chorych i niepełnosprawnych dzieci.

19.12.2010
Podziękowania

Nasza statutowa działalność nie byłaby możliwa bez wszechstronnego wsparcia ze strony Darczyńców, Sponsorów i Wolontariuszy. To dzięki Waszej dobroci, wrażliwości i hojności możemy pomagać, dawać radość, budzić marzenia i wiarę w drugiego człowieka. Bardzo gorąco dziękujemy za każdą złotówkę, bezinteresowną pomoc, współpracę, oraz ciepłe słowa i życzliwość. Składamy wyrazy głębokiej wdzięczności tym pracownikom firmy Eleo- Budmax, którzy od dziewięciu lat pracują społecznie w Fundacji. Pragniemy przekazać wyrazy głębokiej wdzięczności w imieniu własnym i wszystkich obdarowanych dzieci i ich rodzin. Liczymy bardzo na dalszą współpracę i Waszą pomoc

Życzenia Świąteczne

Nadchodzi czas Bożego Narodzenia, kończy się kolejny 2010 rok. Ostatnie dni grudnia to czas refleksji, podsumowań, przemyśleń. To okres dzielenia sie z bliskimi radością, ciepłem i miłością. Z tej okazji pragniemy podzielić sie opłatkiem i złożyć Wam życzenia świąteczne:

Niechaj dary radości i pokoju,
które przynosi światu nowo narodzone Dziecię
wypełnią te święta, a atmosfera ciepła i miłości
gości w Waszych domach i sercach przez cały 2011 rok.

29.11.2010
Poświęcenie kapliczki na działce

Jesień 2010 - na działce przeznaczonej pod budowę Wioski Dziecięcej powstała kapliczka pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej wykonana według projektu Andrzeja Bieńczaka.

10.08.2010
Prace porządkowe na działce

Lato 2010 - rozbiórka starych, drewnianych obiektów znajdujących się na działce przeznaczonej pod budowę Wioski Dziecięcej. Prace wykonała firma Eleo - Budmax.

08.07.2010
Fundujemy stypendia

Fundacja Pomocy Dzieciom funduje stypendia dla absolwentów szkół średnich w Brzozowie, którzy zamierzają podjąć naukę na studiach wyższych w najbliższym roku akademickim. O pomoc finansową mogą ubiegać się Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wymagane są bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowa postawa społeczna, zaangażowanie w działalność pozalekcyjną, na przykład wolontariat. Na podobnych warunkach mogą otrzymać stypendium absolwenci gimnazjów. Stypendia są formą pomocy finansowej dla młodzieży znajdującej sie w trudnej sytuacji materialnej.

08.07.2010
Powstała Mała Akademia Nauk przy Fundacji Pomocy Dzieciom

22 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół nr 2 w Humniskach została powołana do życia Mała Akademia Nauk przy Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. Miejsce powołania w/w akademii nie jest przypadkowe. To właśnie do tej szkoły przed wielu laty uczęszczali założyciele fundacji. Celem wszystkich działań i poczynań prowadzonych w jej ramach jest wspieranie działalności edukacyjno- wychowawczej rodziny, szkoły i Kościoła. Naszym pragnieniem jest rozszerzenie istniejących już, a także tworzenie nowych warunków i możliwości do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, oraz kształtowanie ich umiejętności i postaw.

Pomagają nam