Aktualności

Aktualności

08.07.2010
Rusza letnia szkoła języka angielskiego

W ramach Małej Akademii Nauk rozpoczynają się bezpłatne letnie zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia będą mieć miejsce w Zespole Szkół nr 2 w Humniskach od 15 lipca, w każdy czwartek w następujących godzinach:

o godz. 11:00 dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
o godz. 12:00 dla dzieci od 6 do 9 lat,
o godz. 13:00 dla dzieci od 12 do 15 lat.

Zapraszamy wszystkich chętnych na wesołe gry i zabawy połączone z nauką języka.

01.07.2010
Podziękowanie za 1%

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na konto naszej fundacji. Wyrażamy głęboką wdzięczność w imieniu własnym i w imieniu wszystkich dzieci, które uzyskały pomoc dzięki Państwa hojności i życzliwości. 1% to bardzo dużo: to możliwość leczenia, rehabilitacji, możliwość rozwoju, nauki, zwiedzania ciekawych miejsc, a czasami ciepły posiłek.

Serdecznie dziękujemy!

Jeśli ktoś chciałby jeszcze złożyć dar na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci – prosimy o wpłaty na konto: Bank Pekao S.A. O/Brzozów, nr konta 83124023241111000033230456

30.06.2010
Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem 2010

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w dniach od 07.06.2010 do 13.06.2010 zorganizowała zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Celem tej akcji było zebranie funduszy na pomoc dla najuboższych dzieci z naszej gminy. Podstawowym i najważniejszym jej aspektem jest całkowicie dobrowolny udział w niej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. To Oni pod opieką pedagogów szkolnych chodzą z puszkami prosząc o jakikolwiek dar dla swoich, często nieznanych rówieśników, czasami dla koleżanek, kolegów. Organizatorzy pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, dzieci, młodzież, pedagogów, nauczycieli, mieszkańców danych miejscowości. Tegoroczna akcja „Tygodnia” miała miejsce w Brzozowie, Humniskach, Górkach, Przysietnicy i Starej Wsi. Fundacja nawiązała kontakt z pedagogami szkolnymi w szkołach podstawowych, gimnazjach, i szkołach średnich. Przekazała do dyspozycji plakaty, puszki, identyfikatory, upoważnienia. Uczniowie – wolontariusze szkół podstawowych i gimnazjów pod opieką pedagogów szkolnych chodząc z puszkami zwracali się z prośbą do mieszkańców i gości o wsparcie dla potrzebujących koleżanek i kolegów.

01.12.2009
Akcja dzieł sztuki w Zameczku Romatycznym w Łańcucie

28 listopada br., w Zameczku Romantycznym w Łańcucie - siedzibie Podkarpackiego Klubu Golfowego - odbyła się aukcja dzieł sztuki na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom. Podczas licytacji sprzedano 16 prac podarowanych przez artystów z regionu Podkarpacia za łączną kwotę 12,500 zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na budowę “Zespołu Rodzinnych Domów Dziecka”. Gorąco dziękujemy artystom i licytującym za wsparcie!

01.09.2009
Rozdajemy stypendia!

Fundacja Pomocy Dzieciom funduje stypendia dla absolwentów szkół średnich w Brzozowie, którzy zamierzają podjąć naukę na studiach wyższych w najbliższym roku akademickim. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Ekonomicznych mogą ubiegać się o pomoc finansową do 25 września br. Wymagane są bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowa postawa społeczna, zaangażowanie w działalność pozalekcyjną, na przykład wolontariat.

06.06.2009
Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem 2009 za nami!

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w dniach od 01.06.2009 do 07.06.2009 zorganizowała zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Celem tej akcji było zebranie funduszy na pomoc dla najuboższych dzieci z naszej gminy. Podstawowym i najważniejszym jej aspektem jest całkowicie dobrowolny udział w niej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. To Oni pod opieką pedagogów szkolnych chodzą z puszkami prosząc o jakikolwiek dar dla swoich, często nieznanych rówieśników, czasami dla koleżanek, kolegów. Organizatorzy pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, dzieci, młodzież, pedagogów, nauczycieli, mieszkańców danych miejscowości. Tegoroczna akcja „Tygodnia” miała miejsce w Brzozowie, Humniskach, Górkach, Turzym Polu, Przysietnicy i Starej Wsi. Fundacja nawiązała kontakt z pedagogami szkolnymi w szkołach podstawowych, gimnazjach, i szkołach średnich. Przekazała do dyspozycji plakaty, puszki, identyfikatory, upoważnienia. Uczniowie – wolontariusze szkół podstawowych i gimnazjów pod opieką pedagogów szkolnych chodząc z puszkami zwracali się z prośbą do mieszkańców i gości o wsparcie dla potrzebujących koleżanek i kolegów.

Pomagają nam