Aktualności

Aktualności

03.09.2008
Akcja pomocowa dla dzieci z Gruzji

Fundacja Pomocy Dzieciom im.Stanisławy Bieńczak udzieliła pomocy finansowej grupie liczącej 85 dzieci z Gruzji, która w drugiej połowie sierpnia br. przebywała w Ustrzykach Dolnych. Dzieci, w wieku od 6 do 16 lat, przyjechały z terenów ogarniętych walkami i nie miały żadnych rzeczy, oprócz odzieży na sobie. Na prośbę swojego rodaka - Rubena Bardanaszwili - Fundacja zorganizowała zbiórkę pieniędzy, które zostały przekazane na zakup wyprawek dla wszystkich dzieci - ciepłych bluz, spodki, skarpet i butów.

01.08.2008
1% podatku

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy ofiarowali 1% podatku za rok 2007 na rzecz naszej Fundacji. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną życzliwość i zaufanie. Dzięki Waszej wspaniałej postawie udało się zebrać 69 510,71 zł. Zgromadzone pieniądze zostaną przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom - ubogim, chorym, niepełnosprawnym, a także wyjątkowo uzdolnionym. Dzięki Wam, oprócz pomocy materialnej, możemy ofiarować tym dzieciom nadzieję, radość i wiarę w drugiego człowieka.

01.06.2008
Kolejny Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem za nami…

Fundacja Pomocy Dzieciom od kilku lat na przełomie maja i czerwca organizuje zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Celem tej coraz popularniejszej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla najuboższych dzieci z naszej gminy. Organizatorzy pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, dzieci, młodzież, pedagogów, nauczycieli, mieszkańców danych miejscowości.

Pomagają nam