O Fundacji

Statut Fundacji

Ze Statutu Fundacji Pomocy Dzieciom:

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak ma na celu pomoc żywieniową, materialną, edukacyjną, medyczną, prawną dla dzieci i młodzieży, oraz w sporadycznych przypadkach dla dorosłych. Fundacja realizuje ten cel poprzez objęcie wspomnianą ochroną dzieci i młodzież, które w swoim środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialną, chorobą oraz instatnymi przyczynami.

Przeczytaj cały Statut Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. 

Pliki do pobrania:

Pomagają nam