O Fundacji

Wesprzyj nas - Wesprzyj nas

Nasza Fundacja, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego działa od 2002 roku w Polsce, głównie na terenie Podkarpacia. Niesiemy pomoc dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin najuboższych, wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wybitnie uzdolnionym. 

Odwołując się do poczucia ogromnej misji, jaką realizujemy, prosimy w imieniu podopiecznych Fundacji o zaangażowanie się w nasze działania i pomoc finansową lub rzeczową.

Co możesz dla nas zrobić?

  • Zostań wolontariuszem naszej Fundacji – zaangażuj się w nasze działania, pomagaj dzieciom np. słabym w nauce, chorym i niepełnosprawnym radzić sobie ze słabościami
  • Przekaż wyprawkę szkolną dla naszych podopiecznych z rodzin najuboższych lub wskazanym przez siebie dzieciom
  • Pokoloruj ich świat - zostań Stałym Darczyńcą i systematycznie wspieraj dzieci potrzebujące, chore, niepełnosprawne, a także powstającą Wioskę Dziecięcą
  • Przekaz materiały do wyposażenia domów w Wiosce Dziecięcej NASZ DOM  i pracowni w Małej Akademii Życia  
  • Przekaż 1,5% podatku dochodowego na rzecz podopiecznych, którzy posiadają w naszej Fundacji subkonta lub na rzecz naszych działań statutowych, rozwój warsztatów w Małej Akademii Życia  
  • Utwórz zbiórkę w mediach społecznościowych na rzecz naszej działalności warsztatowej lub na rzecz naszych podopiecznych
  • Polub nas na Facebooku, promuj nasze działania wśród znajomych, rodziny, współpracowników, wydrukuj kilka plakatów, ulotek naszych akcji i rozdysponuj w środowisku, w którym mieszkasz, uczysz się i pracujesz

Zachęcamy do zapoznania się z kontentym programem pomocowym dla Fundacji – Chodź pomaluj ich świat! 

www.fpd.org.pl/pl/nasze-akcje/pokoloruj-ich-swiat/opis-akcji 

Każda pomoc będzie niezwykle cenna dla naszych podopiecznych oraz dla wspierania naszych grup, działalności Małej Akademii Życia.

Wszystkim Darczyńcom za pomoc publicznie dziękujemy. Hojnym przyznajemy dyplomy „Przyjaciół Dzieci”, a nazwiska Wyjątkowych Sponsorów uwiecznimy w murach budowanych obiektów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami w zakładce NASZE AKCJE i włączenia się w rożne formy pomocy, w zależności od Twoich możliwości. Zobacz także jak pomagamy.

Dzięki dobroci, ofiarności i wrażliwości dobrych ludzi, możemy realizować nasze zadania oraz sukcesywnie pomagać dzieciom, budzić nadzieję i dawać naszym podopiecznym szansę na lepsze jutro. 

Do tej pory dzięki pieniądzom i pomocy rzeczowej Fundatorów i Sponsorów udało nam się zakupić działkę budowlaną o wartości prawie 280 tys. zł, wybudować i wykończyć dwa domy jednorodzinne z przeznaczeniem na rodzinne domy dziecka oraz wyremontować i rozbudować budynek Małej Akademii Życia - ośrodek edukacji, rozwoju i wypoczynku, różnych form aktywności dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Pomagają nam