O Fundacji

Wesprzyj nas - Wesprzyj nas

Nasza Fundacja, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego działa od 2002 roku w Polsce, głównie na terenie Podkarpacia. Niesiemy pomoc dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin najuboższych, wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wybitnie uzdolnionym. Od 2012 roku budujemy Wioskę Dziecięcą dla sierot biologicznych i społecznych bez względu na kolor skóry, pochodzenie, narodowość.

Odwołując się do poczucia ogromnej misji, jaką realizujemy, prosimy w imieniu podopiecznych Fundacji oraz dzieci, które w przyszłości zamieszkają w Wiosce Dziecięcej o zaangażowanie się w nasze działania i pomoc finansową lub rzeczową.

Co możesz dla nas zrobić?

  • Zostań wolontariuszem naszej Fundacji – zaangażuj się w nasze działania, pomagaj dzieciom np. słabym w nauce, chorym i niepełnosprawnym radzić sobie ze słabościami
  • Przekaż wyprawkę szkolną dla naszych podopiecznych z rodzin najuboższych lub wskazanym przez siebie dzieciom
  • Pokoloruj ich świat - zostań Stałym Darczyńcą i systematycznie wspieraj dzieci potrzebujące, chore, niepełnosprawne, a także powstającą Wioskę Dziecięcą
  • Przekaz materiały budowlane, wykończeniowe i do wyposażenia domów w Wiosce – od tego bowiem zależy, kiedy pokrzywdzone dzieci zamieszkają w prawdziwej rodzinie
  • Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz podopiecznych, którzy posiadają w naszej Fundacji subkonta lub na rzecz powstającej Wioski Dziecięcej
  • Polub nas na Facebooku, promuj nasze działania wśród znajomych, rodziny, współpracowników, wydrukuj kilka plakatów, ulotek naszych akcji i rozdysponuj w środowisku, w którym mieszkasz, uczysz się i pracujesz

Każda pomoc będzie niezwykle cenna dla naszych obecnych podopiecznych oraz dla przyszłych wychowanków Wioski, którzy marzą o tym, aby mieć spokojne, pełne miłości i poczucia bezpieczeństwa dzieciństwo.

Wszystkim Darczyńcom za pomoc publicznie dziękujemy. Hojnym przyznajemy dyplomy „Przyjaciół Dzieci”, a nazwiska Wyjątkowych Sponsorów uwiecznimy w murach budowanych obiektów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami w zakładce NASZE AKCJE i włączenia się w rożne formy pomocy, w zależności od Twoich możliwości. Zobacz także jak pomagamy.

Wszystkie zebrane do tej pory fundusze przekazaliśmy w 100% potrzebującym. Osoby zaangażowane w działalność Fundacji od początku jej istnienia pracują społecznie.

Dzięki dobroci, ofiarności i wrażliwości dobrych ludzi, możemy realizować nasze zadania oraz sukcesywnie pomagać dzieciom, budzić nadzieję i dawać naszym podopiecznym szansę na lepsze jutro. Co roku jest to ok. czterdzieści bezpłatnie prowadzonych subkont dla chorych, niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, prowadzenie i przyznawanie od 3-6 stypendiów, organizacja wyprawki szkolnej rocznie dla kilkudziesięciu dzieci z rodzin wielodzietnych, z dochodem nie przekraczającym średnio 258 zł.

Do tej pory dzięki pieniądzom i pomocy rzeczowej fundatorów i sponsorów udało nam się zakupić działkę budowlaną o wartości prawie 280 tys. zł, wybudować i wykończyć dwa domy jednorodzinne.

Jak wynika z analizy spisu powszechnego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, jak i z badań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na prawdziwe rodziny w Polsce czeka 25 tys. Sierot, które są umieszczone w instytucjonalnych domach dziecka. W województwie podkarpackim w domach dziecka jest umieszczonych 746 dzieci. Liczba bezdomnych dzieci w Polsce wynosi 1,5 tys. Ich liczba rośnie...

Pomagają nam