O Fundacji

Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji:

1. Andrzej Bieńczak - prezes zarządu Fundacji
2. Bożena Bieńczak - wiceprezes zarządu Fundacji

Rada Fundacji:


1. Halina Kościńska - przewodnicząca Rady Fundacji
2. Marta Płońska - członek Rady Fundacji
3. Janusz Podulka - członek Rady Fundacji

Zarząd i Rada Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. 

Pomagają nam