Podziękowania

Podziękowania dla Firmy Resto Quality

Pragniemy wyróżnić nowego Przyjaciela naszej Fundacji, firmę Resto Quality https://restoquality.pl/
Dziękujemy za piękną postawę i chęć niesienia pomocy Dzieciom - dzięki Państwu nabieramy wiatru w żagle!

Galeria zdjęć

Pomagają nam