Wioska Dziecięca

Na placu budowy zostały już rozebrane trzy obiekty drewniane, natomiast istniejący murowany będzie rozbudowany i zmodernizowany. Zostały już wybudowane dwa, z sześciu jednorodzinnych domów dla sierot biologicznych i społecznych. W lutym 2011 roku Firma Eleo-Budmax przekała Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak działkę wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę zespołu budynków. Inwestorem i opiekunem Wioski jest Fundacja.

           

Pomagają nam