Wioska Dziecięca

Finansowanie

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to kwota około 4-5 mln zł. Składa się na nią: koszt budowy, modernizacji i wyposażenia obiektów w podstawowy sprzęt.

Pozostałe koszty to koszty realizacji warsztatów, programów w ramach działalności statutowej Fundacji i założeń Wioski Dziecięcej "NASZ DOM"

Darowizny rzeczowe i pieniężne od firm i indywidulanych Darczyńców

Wpłaty na realizację działań w Wiosce Dziecięcej "NASZ DOM" można dokonać na konto:
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. o/Brzozów
83 1240 2324 1111 0000 3323 0456

Dla wpłat z zagranicy:

IBAN: PL 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456

SWIFT: PKOPPLPW

Fundacja Pomocy Dzieciom
ul. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów

Wpłaty 1% podatku

Projekty UE

Dotacje na realizację zadań publicznych

Aukcje dzieł sztuki

Darowizny PSB Eleo - Budmax

Pomagają nam