Wioska Dziecięca

Formy działalności - Działalność opiekuńczo - wychowawcza

W Wiosce Dziecięcej "NASZ DOM" docelowo znajdą się:

  • Rodzinne pogotowie opiekuńcze -  jest potrzebne w sytuacji, gdy dziecku coś zagraża. Najczęściej jest to przemoc oraz problemy z alkoholem i narkotykami w rodzinie. Dzieci odbierane rodzinom są często przerażone, chore i w złym stanie psychicznym. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im ciepła i odpowiedniej pomocy nie w instytucji, lecz w rodzinie. W związku z tym rodzinne pogotowie jest najlepszym miejscem dla dziecka, dopóki jego sytuacja nie zostanie uregulowana. Do pogotowia opiekuńczego trafiają dzieci z różnymi problemami, obarczone bagażem negatywnych przeżyć, z którym ciężko im się pogodzić. Bardzo często wymagają więc pomocy psychologicznej. W naszym kraju ciągle brakuje takich placówek. Idea, jaka przyświeca rodzinnym pogotowiom opiekuńczym to zapewnienie ciepła rodzinnego i bezpieczeństwa dzieciom oderwanym od swoich rodzin. To lepsza alternatywa niż dom dziecka lub izba dziecka.
  • Rodzinne domy dziecka - rodzinny dom dziecka to placówka rodzinna, której zadaniem jest zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dzieciom, które nie mają rodziców lub rodzice są niezdolni do pełnienia swoich obowiązków. Celem istnienia rodzinnych domów dziecka jest wychowanie dzieci w dobrej rodzinie, w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i miłości. Dzieci mogą pozostawać w rodzinnych domach do chwili do osiągnięcia dorosłości i usamodzielnienia się lub powrotu do rodziny biologicznej. Zadbamy o to aby w naszych domach osierocone dzieci zostały otoczone rodzinną miłością, ciepłem, dającym im poczucie bezpieczeństwa. Wioska daje możliwość łączenia rodzeństw, które w publicznych placówkach wychowawczych bardzo często są rozdzielone ze względu na wiek oraz płeć. Niejednokrotnie bywa tak, ze rozdziela się je, wysyłając nawet do placówek oddalonych od siebie kilka lub kilkadziesiąt kilometrów. Ważnym sektorem działań bedzie współpraca z rodzinami naturalnymi przebywających w wiosce dzieci, udzielanie wsparcia tym rodzicom, pomoc psychologiczna, warsztaty rodzicielstwa, pomoc dzieciom w powrocie do swoich domów (o ile bedzie to możliwe).
  • Dom dla wychowanków do czasu usamodzielnienia się – dorośli wychowankowie opuszczający domy dziecka korzystają z różnym form wsparcia tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz wsparcie pracownika socjalnego. Jednak pomoc taka nie jest wystarczająca, najwięcej trudności przysparza wychowankom znalezienie mieszkania i podjęcie pracy. Dlatego dla dorosłych już, ale jeszcze potrzebujących wsparcia, mieszkania, dalszej nauki, bądź pracy zamierzamy przygotować dom przeznaczony na wspólnotę mieszkaniową. Oprócz mieszkania i pomocy w znalezieniu pracy młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w warsztatach i programach realizowanych w Małej Akademii Życia.

Pomagają nam