Wioska Dziecięca

Mała Akademia Życia

Jednym z budynków w kompleksie Wioski Dziecięcej jest Mała Akademia Życia. To miejsce edukacji, aktywnego wypoczynku i rozwoju.

W budynku znajdują się pracownie do zajęć artystycznych, sportowych, naukowych, sala warsztatowa i konferencyjna, w której odbywają się spotkania z wybitnymi osobowościami ze świata kultury, nauki, sportu oraz z ludźmi sukcesu. Tu mieszkańcy Wioski Dziecięcej oraz dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci niepełnosprawne – podopieczni Fundacji mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Organizujemy dla dzieci i młodzieży m.in. warsztaty rękodzieła, artystyczne, muzyczne w ramach międzynarodowego programu TEN Sing, teatralne, taneczne, naukowe, kulinarne, ekologiczne, sportowe, które pozwolą na zdobycie nowych umiejętności, poznanie twórczych sposobów spędzania wolnego czasu. Dzieci będą angażowane we wszelkie zajęcia w gospodarstwie domowym, aby były lepiej przystosowane do życia w społeczeństwie.

Formy działalności Małej Akademii Życia dostepne w zakładce http://www.fpd.org.pl/pl/wioska-dziecieca/formy-dzialalnosci


Realizacja naszych działań jest możliwa dzięki pomocy ofiarodawców. Bardzo prosimy o wsparcie.

WESPRZYJ:

1% podatku dochodowego - KRS 0000117587

Wpłata indywidualna - nr konta 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456

Darowizna rzeczowa - m.in.  materiały i elementy wyposażenia pracowni Małej Akademii Życia

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 886 121 202 lub kontakt@fpd.org.pl

Dotychczas, dzięki pomocy Darczyńców, udało nam się wybudować i w pełni wyposażyć dwa jednorodzinne domy dziecka.

OGROMNIE DZIĘKUJEMY!

Mała Akademia Życia - stan przed remontem


Mała Akademia Życia - po remoncie


Wioska Dzięceca widok ogólny


Pomagają nam