Wioska Dziecięca

Założenia projektu - Założenia Wioski Dziecięcej NASZ DOM

Pomysł zbudowania Woski Dziecięcej "NASZ DOM" narodził się wiele lat temu. Jednak dopiero zakup 49a działki w centrum Brzozowa umożliwił realizację tego zamierzenia.

Wioska Dziecięca „Nasz dom” to miejsce gdzie osierocone lub porzucone dzieci znajdą schronienie, bezpieczny, radosny dom i rodziców zastępczych, którzy otoczą je opieką, troską, ciepłem i miłością, począwszy od dramatycznego momentu utraty rodziców, aż do uzyskania dorosłości, pełnego usamodzielnienia się lub powrotu do rodziny biologicznej. To najlepsza alternatywa dla instytucjonalnych domów dziecka. W Wiosce znajdzie się także ośrodek edukacji, rozwoju i wypoczynku, różnych form terapii dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Wioski oraz dzieci, młodzieży ze społeczności lokalnej, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Budowa Wioski Dziecięcej jest realizacją marzeń Fundatorów, aby osierocone, opuszczone czy niechciane dzieci miały kochających rodziców i warunki do prawidłowego rozwoju. Każde dziecko, mała istota, ma prawo do radosnego, pełnego miłości i poczucia bezpieczeństwa dzieciństwa. Pragniemy, aby każde dziecko, które trafi do naszych rodzin było kochane i nauczyło się kochać innych, a jako dorosły człowiek ułożyło sobie szczęśliwie życie i darzyło swoje dzieci piękną rodzicielską miłością.
W Wiosce Dziecięcej znajdą opiekę dzieci od trudnej chwili interwencji do czasu, kiedy osiągną pełnoletność i staną się samodzielne. Jest to innowacyjne rozwiązanie, gdyż w Polsce nie ma tak kompleksowego ośrodka, gdzie dziecko znajdzie swoją „rodzinę”, miejsce bezpiecznego dzieciństwa oraz opiekunów, którzy zapewnią mu miłość, troskę, czas i więź emocjonalną od momentu odebrania dziecka rodzinie biologicznej, aż do czasu pełnego usamodzielnienia się.
Projekt budowy Wioski zakłada dotarcie do środowisk najbardziej patologicznych, zaproszenie dzieci i młodzieży i ich rodziców do uczestnictwa w realizowanych programach, otoczenie ich profesjonalną opieką psychologiczną, terapeutyczną i prawną. Chcemy dać szansę dzieciom i rodzinom, które nigdy nie miałyby możliwości dotrzeć na konstruktywne i motywujące do zmiany warsztaty. Projekt zakłada, że działania oparte autorskim programie Fundacji, zmierzające do ograniczenia zjawiska patologii w rodzinach i wykluczenia społecznego, po kilku latach staną się modelowym rozwiązaniem dla instytucji pracujących z dzieckiem i rodziną.
Jest to innowacyjne rozwiązanie, gdyż w Polsce nie ma kompleksowego ośrodka dla dzieci, a zarazem otwartego na potrzeby dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Działania Wioski Dziecięcej i Małej Akademii Życia stanowią komplementarny, autorski i wieloletni program wsparcia dla nich.

Pomagają nam