FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
IM. STANISŁAWY BIEŃCZAK

KRS 0000117587
NUMER KONTA 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456

Rozliczenie e-PIT 2023 z PITax.pl jest możliwe dzięki projektowi “PITax.pl dla OPP” prowadzonemu we współpracy z IWOP.

Nasze programy

Planeta Mars

Edu Mars

Inicjatywa edukacyjna z zakresu astronomii, robotyki i programowania

Mikrofon i światła

Ten Sing Poland Brzozów

Młodzi ludzie, którzy kochają muzykę, kreatywność i wolontariat

Grupy Wsparcia

Grupy wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych dzieci oraz kobiet wychodzących z kryzysu

Przybory plastyczne

Akademia kreatywnego rozwoju

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, artystyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, kulinarne, naukowe, ekologiczne, sportowe

Młodzież się uczy

Program stypendialny

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w trudniejszej sytuacji, zamieszkujących powiat brzozowski

Serce trzymane w ręce

Wolontariat Międzynarodowy

Rozwijamy wolontariat, goszcząc wolontariuszy z różnych krajów i uczestnicząc w projektach i wyjazdach międzynarodowych

Fundacja budynek

O Fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak jest organizacją non-profit. Działamy od 2002 roku. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Naszym najważniejszym celem jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorym, niepełnosprawnym, a także wybitnie uzdolnionym.

Wspieramy naukę, rozwój i wypoczynek dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Od początku działalności udzielamy pomocy rzeczowej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej np. paczki świąteczne, wyprawka szkolna.

Dofinansowujemy i refundujemy leczenie, rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych, obsługujemy dla nich subkonta, organizujemy koncerty charytatywne i zbiórki. Organizujemy różne eventy np. z okazji dnia dziecka, coroczne spotkania świąteczne dla podopiecznych.

Wesprzyj nas
Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

Pomagają nam

Scroll to Top
Skip to content