Nasi Podopieczni

Opis

Od początku istnienia Fundacji pomagamy dzieciom chorym i niepełnosprawnym bezpłatnie prowadząc dla nich subkonta.

Podopieczni mogą gromadzić na subkoncie 1,5% podatku dochodowego oraz środki z darowizn indywidualnych głównie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

Prowadzimy subkonta dla dzieci niepełnosprawnych, z różnymi schorzeniami z Podkarpacia, a także z całej Polski. W wyjątkowych przypadkach umożliwiamy utworzenie subkonta dla osoby dorosłej.

Pomagamy głównie poprzez refundację:

 • kosztów zakupu leków oraz sprzętu medycznego
 • kosztów operacji, pobytu w szpitalu, turnusów rehabilitacyjnych
 • kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
 • kosztów dojazdu do klinik, ośrodków rehabilitacyjnych, szkoły oraz innych materiałów, niezbędnych do rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego naszych podopiecznych.

Nasi Podopieczni

Więcej informacji o naszych Podopiecznych możesz zobaczyć, klikając w ikony poniżej. Dla wygody posortowaliśmy je po nazwiskach.

Przekaż 1,5% podatku dochodowego

Zachęcamy do wspierania

Wystarczy w rubryce „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisać:

Numer KRS: 0000117587

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE należy wpisać: imię i nazwisko podopiecznego (przy wyborze podopiecznego można skorzystać z zakładki Nasi Podopieczni)

Przelewem zajmie się Urząd Skarbowy.

 

Naszych podopiecznych można wspierać również poprzez wpłaty indywidualne. Określoną przez Państwa kwotę można wpłacać na nr konta 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456 z dopiskiem na leczenie i rehabilitację imię i nazwisko dziecka.

Nie pobieramy opłat i prowizji za dokonanie wpłaty na rzecz naszych podopiecznych. Nie pobieramy opłat za prowadzenie subkont.

 

W imieniu dzieci i ich rodziców serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

Jak założyć i prowadzić subkonto

w naszej Fundacji

Subkonto zakładane są na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który po złożeniu stosownych dokumentów podpisuje Porozumienie w sprawie posiadania subkonta w naszej Fundacji. 

Do utworzenia subkonta konieczne jest złożenie w Fundacji następujących dokumentów:

 • pisemnego wniosku o utworzenie subkonta
 • kopii dokumentów leczenia oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę lub niepełnosprawność
 • kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • aktualnego zaświadczenia o wszelkich, stałych dochodach rodziny

Dokumenty należy dostarczyć do biura Fundacji lub wysłać pocztą. Adres: ul. Legionistów 20, 36-200 Brzozów. 

Środki gromadzone na subkoncie mogą być wykorzystane głównie na cele związane z leczeniem i rehabilitacją Podopiecznego, kosztów zakupu leków oraz sprzętu medycznego, kosztów operacji, pobytu w szpitalu, turnusów rehabilitacyjnych, kosztów związanych z rozwojem i edukacją Podopiecznego, koszty związane z poprawy bytu materialnego i życia codziennego, kosztów dojazdu do klinik, ośrodków rehabilitacyjnych, szkoły oraz innych materiałów, niezbędnych do rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego Podopiecznego.

Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego może być prowadzone poprzez:

 • indywidualne apele Podopiecznego kierowane do określonego adresata
 • wpłaty 1,5% podatku dochodowego z dopiskiem
 • zbiórki publiczne organizowane na leczenie i rehabilitację określonego dziecka

Środki pieniężne w całości pozostają do dyspozycji Podopiecznego. Fundacja pokrywa poniesione koszty wyłącznie w formie przelewów, na podstawie otrzymanych oryginalnych rachunków, faktur oraz innych dowodów księgowych do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków.

REGULAMIN I WZÓR WNIOSKU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA

SZCZEGÓŁOWE INFORAMCJE POD NR TEL. +48 886 121 202, kontakt@fpd.org.pl

Scroll to Top
Skip to content