Młodzież się uczy

Program Stypendialny

Program stypendialny prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. Przyznawany jest w ramach działalności statutowej Fundacji i każdorazowo składa się ze środków własnych Fundacji, darowizn przekazanych na cele statutowe Fundacji, wpłat z 1,5% podatku dochodowego.

O projekcie

Program stypendialny polega na przyznawaniu stypendiów dzieciom i młodzieży o mniejszych szansach, uzdolnionym i zaangażowanym społecznie, zamieszkującym powiat brzozowski oraz rozpoczynającym studia na uczelniach wyższych. Wymagane są bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowa postawa społeczna, zaangażowanie w działalność pozalekcyjną, na przykład wolontariat.

Wnioski o stypendia można składać co roku od 1 lipca do 10 sierpnia. Aktualne dokumenty i Regulamin będą dostępne z wyprzedzeniem, a informacja o naborze pojawi się w zakładce AKTUALNOŚCI

Aktualna edycja programu wystartowała w roku szkolnym 2023/2024. W tej edycji zostało wyłonionych czterech stypendystów, którzy są uczniami szkół podstawowych i średnich oraz jeden, który rozpoczął studia wyższe na Politechnice Rzeszowskiej.

Scroll to Top
Skip to content