Grupy Wsparcia

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak realizuje spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin dzieci z autyzmem oraz dla kobiet.

Komu pomagamy?

rodzinom dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami

Podczas spotkań uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, obawami i sukcesami. Wiedza wynikająca z osobistych historii innych rodziców może dostarczyć cennych wskazówek i perspektyw. Rodzice w grupie wsparcia stanowią wsparcie emocjonalne dla siebie nawzajem. Wspólne przeżycia tworzą silne więzi, które pomagają przetrwać trudne chwile i cieszyć się sukcesami.

kobietom wychodzącym z kryzysu

Grupa jest przeznaczona dla kobiet które doświadczyły lub doświadczają przemocy. 

Na spotkaniach uczestniczki dzielą się doświadczeniem i wsparciem emocjonalnym, dodają sobie wzajemnej odwagi w celu przezwyciężenia poczucia bezradności, budowania siły, nadziei i wzmacniania poczucia wartości. Udzielona pomoc pozwala na walkę z poczuciem osamotnienia z własnymi problemami i na odkrywanie na nowo poszanowania dla własnej osoby.

Spotkania realizowane są od maja 2023 r., 1 raz w miesiącu pod kierunkiem doświadczonej terapeutki p. Jolanty Budzowskej - Nikodem.

Cele

Celem prowadzenia zajęć dla w/w grup jest:

  • wsparcie terapeutyczne, dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu
  • udzielenie informacji gdzie i jak szukać pomocy, 
  • pomoc psychiczna jak i merytoryczna psychologa, psychiatry i prawnika
  • przeprowadzenie przez wszelkie czynności związane z „wyjściem” z kryzysu

Kontakt do pytań

Telefon

+48 886 121 202

E-mail

kontakt@fpd.org.pl

 

Scroll to Top
Skip to content