Przybory plastyczne

Akademia Kreatywnego Rozwoju

Akademia działa od 2016 roku. W ciągu całego roku prowadzone są różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dla dzieci: artystyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, kulinarne, naukowe, ekologiczne, sportowe

Cel projektu

Celem zajęć jest zawsze rozwój pasji, zainteresowań dzieci, pobudzenie ich kreatywności oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób twórczy poprzez wspólne, realizowane w grupie zajęcia. Warsztaty prowadzone są metodami edukacji pozaformalnej. 

To, co wyróżnia naszą Fundację w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży to indywidualne podejście, praca metodami edukacji nieformalnej w rodzinnej i przyjaznej atmosferze, w małych grupach projektowych.

Ważnym aspektem pracy Fundacji jest budzenie wrażliwości społecznej na ubóstwo, niepełnosprawność oraz kształtowanie postaw zaangażowania, niesienia bezinteresownej pomocy oraz angażowania się w działalność charytatywną.

Grupy wiekowe:

- Akademia Kreatywnego Rozwoju – mini – 6 do 9 lat
- Akademia Kreatywnego Rozwoju – 10 do 13 lat

Akademia Kreatywnego Rozwoju

W zależności od tematyki, rodzaju warsztatu, osób zaangażowanych i aktualnych możliwości dofinansowania, warsztaty prowadzone są:

– bezpłatnie (100 % kosztów pokrywa Fundacja)

– za opłatą wynoszącą część kosztów przypadających na jednego uczestnika (pozostałe koszty pokrywa Fundacja)

– w 100% pokryte przez uczestników

Wybrane warsztaty prowadzone są w j. angielskim.

Nabór i informacje – na bieżąco pod nr tel. 886 121 202, e-mail: kontakt@fpd.org.pl

Miejsce realizacji warsztatów:

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
ul. Legionistów 20, Brzozów (Wioska Dziecięca NASZ DOM)
Nasze obiekty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kontakt do pytań

Telefon

+48 886 121 202

E-mail

kontakt@fpd.org.pl

Scroll to Top
Skip to content