FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
IM. STANISŁAWY BIEŃCZAK

KRS 0000117587
NUMER KONTA 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456

Rozliczenie e-PIT 2023 z PITax.pl jest możliwe dzięki projektowi “PITax.pl dla OPP” prowadzonemu we współpracy z IWOP.

Misja i cele

Naszym najważniejszym celem jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorym, niepełnosprawnym, a także wybitnie uzdolnionym.

Wspieramy naukę, rozwój i wypoczynek dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Od początku działalności udzielamy pomocy rzeczowej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej np. paczki świąteczne, wyprawka szkolna.

Dofinansowujemy i refundujemy leczenie, rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych, obsługujemy dla nich subkonta, organizujemy koncerty charytatywne i zbiórki. Organizujemy różne eventy np. z okazji dnia dziecka, coroczne spotkania świąteczne dla podopiecznych.

W ramach działalności statutowej prowadzimy działania edukacyjno – warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem metod spersonalizowanej edukacji pozaformalnej.

Organizujemy spotkania, zajęcia i warsztaty edukacyjne, terapeutyczne, kulinarno-ekologiczne, artystyczne, sportowe itp., a także wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Posiadamy szeroką ofertę warsztatów.

Aktywnie działamy na rzecz rozwoju wolontariatu, w tym międzynarodowego, goszcząc wolontariuszy z różnych części świata i uczestnicząc w projektach i wyjazdach międzynarodowych, np. Erasmus+.

Prowadzimy własny program wolontariatu międzynarodowego – „Beyond the Horizon” oraz jesteśmy opiekunem w Polsce międzynarodowej grupy artystycznej Ten Sing Poland Brzozów, która skupia głównie młodzież z Brzozowa i okolic.

Poprzez swoje różnorodne działania skupiamy się na kształtowaniu właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz na zapewnianiu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

To, co wyróżnia naszą Fundację w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży to indywidualne podejście, praca metodami edukacji nieformalnej w rodzinnej i przyjaznej atmosferze, w małych grupach projektowych.

Ważnym aspektem naszej pracy jest budzenie wrażliwości społecznej na ubóstwo, niepełnosprawność, patologie oraz kształtowanie postaw zaangażowania i niesienia bezinteresownej pomocy.

Poprzez konkretne działania uczymy dzieci i młodzież odpowiedzialnego angażowania się w działalność charytatywną. Działamy na rzecz społeczności lokalnej, dla wspólnego dobra.

Chcemy pomagać

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak jest organizacją non-profit

Historia Fundacji

Od powstania Fundacji do wsparcia Darczyńców i Króla Arabii

Pomoc rzeczowa, świąteczna oraz finansowa dla rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego i uruchomienie bezpłatnych subkont dla chorych i niepełnoprawnych dzieci.

Rozszerzenie udzielania pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorym, niepełnosprawnym, a także wybitnie uzdolnionym.

Wspieranie nauki, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej.

Systematyczne organizowanie koncertów charytatywnych i zbiórek dla potrzebujących.

Cykliczne eventy np. z okazji dnia dziecka, spotkania świąteczne dla podopiecznych. W tym czasie prężnie działa program „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”, we współpracy z lokalnymi szkołami, instytucjami i środowiskiem.

Rozpoczęcie budowy Wioski Dziecięcej NASZ DOM – ośrodka edukacji, rozwoju i wypoczynku, różnych form aktywności dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie obecnie głównym budynkiem jest Mała Akademia Życia.

Na terenie Wioski Dziecięcej istnieją dwa budynki dostosowane dla rodzinnych domów dziecka dla sierot naturalnych i społecznych, obecnie wykorzystywane jako zaplecze dla obozów rozwojowych i różnego rodzaju warsztatów oraz altana z ekologiczną ścieżką edukacyjną przeznaczona do warsztatów i zajęć na świeżym powietrzu, edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej, okolicznych szkół i przedszkoli.

Oddanie do użytku dwóch budynków na terenie Wioski Dziecięcej, w tym jednego jako rodzinnego domu dziecka (okres od 2016-2019) oraz rozpoczęcie działalności edukacyjno – warsztatowej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.

Dzięki wsparciu Darczyńców, Sponsorów, a w szczególności dzięki darowiźnie w kwocie 100 tys. dolarów od Króla Arabii Saudyjskiej Salmana ibn Abd al-Aziz Al Su’ud (2017) został przebudowany, wyremontowany i oddany do użytku budynek Małej Akademii Życia. Mieszą się w niej sale warsztatowe, bogato wyposażona biblioteka, sala zadumy i refleksji oraz mini-studio do nagrań muzycznych. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Patronka Fundacji

Stanisława Bieńczak to ukochana Babcia współzałożyciela Fundacji Andrzeja Bieńczaka. Całe swoje życie (ur. 11.07.1914 r., zm. 13.06.1999 r.) spędziła w podkarpackiej wsi Humniska.

Niełaskawy los nie szczędził jej dramatów. Przeżyła jako malutka dziewczynka śmierć ojca, potem ukochanego męża, a następnie tragiczną śmierć 20-letniego syna. Za kilka lat zmarł jej drugi mąż i kolejny syn.

Jej życie wypełniała ciężka praca na roli, w obejściu i w domu oraz modlitwa. Nigdy się nie skarżyła, zawsze służyła każdemu, kto był obok Niej. Otaczała ogromną miłością swoje dzieci, wnuki, całą rodzinę. Miała otwarte serce dla każdego człowieka, każdemu była przychylna, pomocna i wspierająca. Nieustannie pełna troski, ale zarazem ciepła i życzliwości. Z uśmiechem na twarzy niosła w spracowanych dłoniach kubek ciepłego mleka gościom przekraczającym próg jej domu. Była dla wszystkich wzorem do naśladowania, chodzącą miłością, aniołem dobroci. Nazwanie Fundacji Jej imieniem to hołd Jej pamięci.

Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

Chcemy pomagać

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak jest organizacją non-profit

Scroll to Top
Skip to content