Przekaż 1,5% podatku dochodowego

To proste i nic nie kosztuje

Dlaczego warto?

Dlaczego warto przekazać 1,5 % swojego podatku

Twoje pieniądze pozwolą nam bardziej efektywnie i skutecznie nieść pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom, dzieciom, chorym, niepełnosprawnym oraz uzdolnionym.

Zebrane środki pozwalają na organizację różnego rodzaju spotkań, zajęć, warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców w pracowniach Małej Akademii Życia:

  1. Pracownia artystyczna: warsztaty grupy TEN Sing Polska: wokalno-instrumentalne, teatralne, taneczne, fotograficzne, rysunek, kreatywność,
  2. Pracownia kulinarno-ekologiczna: m.in. dietetyka, kosmetyka naturalna,
  3. Pracownia sportowa: treningi i aktywności na świeżym powietrzu,
  4. Pracownia naukowa: m.in. robotyka i programowanie, historia i archeologia,
  5. Pracownia terapeutyczno- wyrównawcza: pomoc psychologiczna, pedagogiczna, pomoc w nauce, grupy wsparcia dla rodziców,
  6. Pracownia rozwoju wolontariatu: wolontariat i liderowanie, organizowanie inicjatyw lokalnych i warsztatów dla dzieci ze społeczności lokalnej.

Nasz fundusz stypendialny przyznajemy dla dzieci i młodzieży o mniejszych szansach, uzdolnionym i zaangażowanym społecznie, zamieszkującym powiat brzozowski oraz rozpoczynającym studia na uczelniach wyższych.

Od początku działalności udzielamy pomocy poprzez dofinansowywanie i refundację leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych, organizujemy koncerty charytatywne i zbiórki.

Od ponad 20 lat w ramach działalności statutowej. Wspieramy naukę, rozwój i wypoczynek dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Prowadzimy działania edukacyjno – warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem metod spersonalizowanej edukacji pozaformalnej. Poprzez swoje różnorodne działania skupiamy się na kształtowaniu właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz na zapewnianiu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

To, co wyróżnia naszą Fundację w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży to indywidualne podejście, praca metodami edukacji nieformalnej w rodzinnej i przyjaznej atmosferze, w małych grupach projektowych. Ważnym aspektem naszej pracy jest budzenie wrażliwości społecznej oraz kształtowanie postaw zaangażowania i niesienia bezinteresownej pomocy. Działamy na rzecz społeczności lokalnej, dla wspólnego dobra.

Jak przekazać?

W rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, należy wpisać:
Nazwa OPP: Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
Numer KRS: 0000117587

Możesz również skorzystać z przycisku na naszej stronie – Prosto, szybko, za darmo!

Scroll to Top
Skip to content