Społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym (www.odpowiedzialnybiznes.pl).

Klasyczni przedsiębiorcy mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi, włączając je w swoje strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Jest wiele możliwości połączenia działań obu sektorów na rzecz najbardziej potrzebujących.

Z naszej strony zachęcamy Firmy do współpracy poprzez:

 • wspieranie finansowe i rzeczowe 
 • nieodpłatne świadczenie usług dla naszej Fundacji
 • sponsorowanie naszych działań
 • objęcie stałą pomocą jednego bądź kilku naszych podopiecznych
 • fundowanie naszym podopiecznym np. wyprawki szkolnej, wyjazdów wakacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, stypendiów, 
 • promocja wśród pracowników przekazywania 1,5% na rzecz naszych podpieczonych i działalności statutowej
 • promocję naszych działań wśród pracowników Firmy, partnerów biznesowych, klientów
 • zachęcenie pracowników do przekazywania końcówek wynagrodzeń na rzecz Fundacji (Payroll)
 • wolontariat pracowniczy
 • uczestnictwo w organizowanych przez Fundację wydarzeniach
 • zapraszanie Fundacji na organizowane przez Firmę wydarzenia

W zamian za wsparcie deklarujemy:

 • umieszczanie informacji o Państwa zaangażowaniu we wszystkich materiałach promocyjnych podczas kontaktów z mediami 
 • zobowiązujemy się do wskazywania Państwa instytucji jako sponsora i darczyńcy przy każdej możliwej okazji
 • umieszczania logotypu Państwa instytucji na oficjalnej stronie, w publikacjach, we wszelkich materiałach drukowanych wydanych podczas współpracy oraz po jej zakończeniu
Scroll to Top
Skip to content