WESPRZYJ NAS! PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Dlaczego warto przekazać 1,5 % swojego podatku na działalność statutową Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak?

 Robisz coś dobrego dla innych i dajesz dobry przykład

Twoje pieniądze pozwolą nam bardziej efektywnie i skutecznie nieść pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom, dzieciom, chorym, niepełnosprawnym oraz uzdolnionym. Procedura przekazania 1,5% zachęca do dobroczynności i realizowania idei społeczeństwa obywatelskiego.

 Pomagasz chorym i niepełnosprawnym w leczeniu i rehabilitacji

Od początku działalności udzielamy pomocy poprzez dofinansowywanie i refundację leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych, organizujemy koncerty charytatywne i zbiórki.

• Wspierasz uzdolnioną młodzież pozwalając nam realizować program stypendialny

Nasz fundusz stypendialny przyznajemy dla dzieci i młodzieży o mniejszych szansach, uzdolnionym i zaangażowanym społecznie, zamieszkującym powiat brzozowski oraz rozpoczynającym studia na uczelniach wyższych.

• Jest to Twój wkład w rozwój dzieci podczas warsztatów edukacyjnych w Małej Akademii Życia

Zebrane środki pozwalają na organizację różnego rodzaju spotkań, zajęć, warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców w pracowniach Małej Akademii Życia:

1) Pracownia artystyczno-rzemieślnicza: warsztaty grupy TEN Sing Polska: wokalno- instrumentalne, teatralne, taneczne, fotograficzne, rysunek, kreatywność, cykliczne warsztaty zapoznające z dawnym rzemiosłem
2) Pracownia kulinarno-ekologiczna: m.in. dietetyka, kosmetyka naturalna

3) Pracownia sportowa: treningi i aktywności na świeżym powietrzu

4) Pracownia naukowa: m.in. robotyka i programowanie, historia i archeologia

5) Pracownia terapeutyczno- wyrównawcza: pomoc psychologiczna, pedagogiczna, pomoc w nauce, grupy wsparcia dla rodziców

6) Pracownia rozwoju wolontariatu: wolontariat i liderowanie, organizowanie inicjatyw lokalnych
i warsztatów dla dzieci ze społeczności lokalnej.

• Dzięki Tobie możemy działać i wprowadzać pozytywne zmiany dla społeczności lokalnej

Od ponad 20 lat w ramach działalności statutowej wspieramy naukę, rozwój i wypoczynek dzieci
i młodzieży ze społeczności lokalnej. Prowadzimy działania edukacyjno – warsztatowe
z zastosowaniem metod spersonalizowanej edukacji pozaformalnej. Organizujemy spotkania, zajęcia i warsztaty a także wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Aktywnie działamy na rzecz rozwoju wolontariatu, w tym międzynarodowego. Prowadzimy własny program wolontariatu międzynarodowego – „Beyond the Horizon” oraz jesteśmy opiekunem w Polsce międzynarodowej grupy artystycznej Ten Sing Poland Brzozów.

Poprzez swoje różnorodne działania skupiamy się na kształtowaniu właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz na zapewnianiu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

To, co wyróżnia naszą Fundację w działaniach to indywidulane podejście, praca metodami edukacji nieformalnej w rodzinnej i przyjaznej atmosferze, w małych grupach projektowych. Ważnym aspektem naszej pracy jest budzenie wrażliwości społecznej oraz kształtowanie postaw zaangażowania i niesienia bezinteresownej pomocy. Działamy na rzecz społeczności lokalnej, dla wspólnego dobra.

• To proste i nic nie kosztuje

W rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, należy wpisać:

Nazwa OPP: Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Numer KRS: 0000117587

Scroll to Top
Skip to content