Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Wyprawka na 5+

Kilka zeszytów, plecak, kolorowe kredki.... to tak niewiele, a może sprawić radość niejednemu dziecku. Ile kosztuje zakup podstawowych przyborów szkolnych, wie niejeden rodzic. Często te wydatki przekraczają możliwości finansowe rodzin.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

19.06.2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiot zamówienia roboty budowlane 

Tryb zamówienia przetarg nieograniczony

Rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłaszający

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Województwo

podkarpackie 

Miasto

36-200 Brzozów

Ulica

Kościuszki 23

 

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie, ul Kościuszki 23 , ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na terenie Wioski Dziecięcej położonej w Brzozowie przy ul. Legionistów  20 , polegających na termomodernizacji  budynku edukacyjno-warsztatowego tzw. Małej Akademii Życia..

Podstawowe zakresy robót:

docieplenie styropianem powierzchni ścian zewnętrznych ok. 227 m2,

modernizacja podłogi na gruncie ok 80 m2

docieplenie ścian fundamentowych ok. 30 m2

wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej ok. 8 m2

wymiana stolarki zewnętrznej okiennej ok 30 m2

wykonanie nowego źródła ciepła – piec kondensacyjny 24 kW

przebudowa instalacji co stalowej wysokopojemnościowej na niskopojemnościową z grzejnikami płytowymi stalowymi z zaworami termostatycznymi szt.33

wykonanie nowej instalacji c.w.u. Na bazie wymiennika ciepła o poj. 150 l.

Wymagany termin wykonania robót: 30 września 2018 r.

Oferty należy składać drogą meilową na adres kontakt@fpd.org.pl z dopiskiem w tytule przetarg

do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zarządu Fundacji ul. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów.

Po odbiór materiałów przetargowych zawierających szczegółowe warunki zamówienia można się zgłaszać do siedziby Fundacji Brzozów, Ul. Kościuszki 23, tel. 13 434 40 20 wew.30

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

18.06.2017
Projekt „Drugoklasiści na tropie tradycji” rozpoczęty

W dniu 06.06.2017 r. z inicjatywy mam uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej w Starej Wsi  oraz pod patronatem Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak rozpoczęto realizację projektu pt.: „Drugoklasiści na tropie tradycji”. W projekt będzie zaangażowanych 36 dzieci z obu klas drugich oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich ze Starej Wsi.

Celem projektu jest poznanie przez uczniów tradycji regionalnych związanych z hodowlą zwierząt, wyrobem domowego nabiału, pieczenia chleba oraz zwyczajów biesiadnych. Dzieci podczas swoich podróży po najbliższej okolicy poznają tradycję oraz różnice w mowie i świętowaniu. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną jak przygotować stół biesiadny. Poznają także tradycję wyrobu szkła i jego przyozdabiania. Podsumowaniem projektu będzie wspólne świętowanie tradycyjnych Andrzejek wraz z rodzicami, przedstawicielami społeczności lokalnej, przedstawicielami władz samorządowych  i zaproszonymi gośćmi.

 

 

20.12.2016
Podziękowania dla Kingi i Rafała

Dziękujemy Nowożeńcom Kindze i Rafałowi za przekazanie artykułów szkolnych dla naszych podopiecznych. Część z podarowanych rzeczy trafi do dzieci już z prezentami świątecznymi. Dziękujemy Kindze i Rafałowi za cudne, popołudniowe spotkanie w Wiosce Dziecięcej.

Pomagają nam