Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Wyprawka na 5+

Kilka zeszytów, plecak, kolorowe kredki.... to tak niewiele, a może sprawić radość niejednemu dziecku. Ile kosztuje zakup podstawowych przyborów szkolnych, wie niejeden rodzic. Często te wydatki przekraczają możliwości finansowe rodzin.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

20.09.2016
Ogłoszenie wyników Agrafki Agory – Lokalnego Konkursu Stypendialnego 2016

W dniu dzisiejszym zewnętrzna Komisja Stypendialna powołana z lokalnej społeczności w składzie: Marta Płońska, Beata Mrozek, Agnieszka Sabat, wyłoniła spośród kandydatów trzech, którzy otrzymają stypendia w ramach „Agrafki Agory – Lokalnego Konkursu Stypendialnego.

Stypendium otrzymują:
1. Beata Szostak - I rok, II stopnia, filologia polska, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
2. Weronika Nogaj – I rok, farmacja, Śląski Uniwersytet Medyczny w Sosnowcu
3. Dawid Czuba – I rok, II stopnia, geologia naftowa, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Gratulujemy stypendystom otrzymania stypendiów oraz wszystkim kandydatom za ich osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie społeczne i jednocześnie życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w nauce.

13.09.2016
Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo

Z dn. 15.08.2016 rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Gminą Brzozów.

21.09.2016
Podziękowania za wyprawkę 2016

Serdecznie dziękujemy pracownikom Firmy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz nowożeńcom Marcie i Krzysztofowi za przekazanie artykułów szkolnych dla naszych podopiecznych.

Wśród darów znalazły się przede wszystkim: plecaki, piórniki, zeszyty, bloki, kredki, flamastry, ołówki, długopisy, teczki papierowe, bibuły, plasteliny, itp.

Gotowe wyprawki trafią do naszych podopiecznych i najbardziej potrzebujących dzieci w naszej gminie.

Pomagają nam