Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

28.09.2018
Edukacja- Rozwój – Aktywizacja

Od 8.09 br W Wiosce Dziecięcej trwają zajęcia w ramach projektu Edukacja- Rozwój – Aktywizacja.

Inicjatywa polega na realizacji cyklu warsztatów pn. Ultima Ratio metodą projektów z różnych dziedzin wiedzy wg założeń spersonalizowanej edukacji nieformalnej. Cel główny to aktywizacja i rozwój 16 dzieci w wieku 10–16 lat i ich rodziców oraz 4 młodzieży w wieku 17-19 lat (wolontariusze Fundacji), z gminy Brzozów. W trakcie trwania projektu odbywają się zajęcia po 10 warsztatów w 4 modułach tematycznych: matematyka-fizyka-robotyka, biotechnologia-chemia-zdrowie, historia-przyroda-geografia, ekonomia-przedsiębiorczość-multimedia. Dodatkowo j. angielski - intensywna samodzielna nauka (15 min. dziennie) na podstawie materiałów opracowanych przez nauczyciela. Młodzież bierze aktywny udział w przebiegu zajęć, prowadząc 3 ostatnie zajęcia z 1 wybranego przez siebie modułu. Ponadto odbędą się 3 warsztaty tematyczne dla rodziców: edukacja spersonalizowana, zdrowy styl życia, psychologia.

Inicjatywa dofinansowana jest ze środków projektu ,,Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej’’, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

26.09.2018
Projekt grupy nieformalne Pomagamy-ocalamy-zachęcamy

Grupa nieformalna Młodzi Aktywni rozpoczęła działania z projektu Pomagamy-ocalamy-zachęcamy, którego patronem jest nasza Fundacja. Młodzież szkoliła swoje umiejętności robienia zdjęć na warsztatach fotograficznych. Ćwiczenia w sali i plenerze poszerzyły ich wiedzę teoretyczną i praktyczną z obsługi aparatu z wykorzystaniem jego zaawansowanych funkcji. Dowiedzieli się czym jest kompozycja oraz jaką rolę w robieniu zdjęć odgrywa światło.

Działanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Inicjatywy Lokalne, dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

08.07.2018
Podziękowania dla Grupy Pracuj

Serdecznie dziękujemy pracownikom rzeszowskiego biura Grupy Pracuj za podarowanie foteli biurowych do naszych pracowni komputerowych w Wiosce Dziecięcej. 

Pomagają nam