Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

06.03.2019
Przekaż 1% podatku

PROSIMY PRZEKAŻ 1 % PODATKU ➡️ KRS 0000117587‼️
Zachęcamy do wsparcia naszych działań. To łatwe, nic Cię nie kosztuje, a może zdziałać wiele‼️ 
Do tej pory dzięki wsparciu Darczyńców pokryliśmy m.in.: w części budowę rodzinnych domów dziecka w Wiosce Dziecięcej oraz część remontu Małej Akademii Życia, uruchomiliśmy szereg warsztatów edukacyjno - rozwojowych dla dzieci i młodzieży.
Przekazując 1 % wesprzesz: 
➡️ rozwój pasji, zainteresowań, talentów dzieci i młodzieży 
➡️ dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
➡️ dzieci uzdolnione, w tym z ograniczonym dostępem do dodatkowych zajęć,
➡️ dzieci chore i niepełnosprawne,
➡️ rozwój wolontariatu, w tym międzynarodowego,
➡️ realizację cyklicznych działań na rzecz dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej.
 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY‼️

28.02.2019
Działania Młodzieżowej Rady Fundacji - ferie

Na feriach, z inicjatywy Młodzieżowej Rady Fundacji, dzieci z Akademii Kreatywnego Rozwoju odwiedziły Bibliotekę Pedagogiczną w Brzozowie oraz uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach w Wiosce Dziecięcej.

30.11.2018
Podziękowania dla NESTLE

Ogromnie dziękujemy pracownikom Firmy Nestle Nutrition i Nestle Polska S.A. za przygotowanie dla nas i wydruk pięknych kartek świątecznych, które wyślemy do Przyjaciół i Darczyńców Fundacji.

Pomagają nam