Warsztaty Małej Akademii Życia

To, co wyróżnia naszą Fundację w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży to indywidulane podejście, praca metodami edukacji nieformalnej w rodzinnej i przyjaznej atmosferze, w małych grupach projektowych.

Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

11.01.2021
Podsumowanie roku 2020

Ten rok był dla nas wszystkich niewątpliwie trudny, różny od poprzednich. Pandemia, która nas dotknęła zmieniła świat, przewartościowała życie. Być może ktoś stracił bliskich, pracę, ucierpiał na zdrowiu. Mamy jednak ogromną nadzieję, że doświadczenia ostatniego roku tylko nas umocniły i obrócą się w coś bardzo dobrego. W naszej Fundacji, mimo ograniczeń, działaliśmy dalej, nie zrażając się, pełni energii i nadziei.

21.12.2020
Międzynarodowy program TENSing - „Beyond the Horizon”

Ważnym aspektem działań naszej Fundacji jest rozwój pasji i zainteresowań naszych podopiecznych, młodych, uzdolnionych uczestników warsztatów i programów artystycznych oraz rozwój wolontariatu.
Jednym z takich programów jest międzynarodowy TENSing, wywodzący się z chrześcijańskiej organizacji YMCA, która swe początki ma w Norwegii. TENSing jest programem opartym na wolontariacie i skupiającym młodzież uzdolnioną muzycznie z całej Europy. Główne gałęzie aktywności to: muzyka, teatr, taniec. Polska grupa TENSing, wywodzi się z naszej społeczności i jest pod opieką naszej Fundacji. Uczestniczyła już w kilku międzynarodowych wydarzeniach.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszej grupy i pragniemy w jednym z obszarów aktywności Fundacji nadal rozwijać program TENSing. Współpracujemy z grupami z YMCA DAP w Czechach, gdzie byliśmy kilka razy, a m.in. na Litwie, Ukrainie, Węgrzech i w Rumunii chcemy zaszczepić ideę TENSing wśród młodzieży, odwiedzając te kraje z warsztatami i programem artystycznym, oferując także pomoc rzeczową i edukacyjną. Kraje, które jeszcze planujemy dołaczyć do naszej działalności artystycznej i wolontariackiej są to:  bardzo potrzebująca pomocy Białoruś, a w dalszej przyszłości również Kazachstan.

05.01.2021
Podziękowania dla Firmy MiDaTech

Powitaliśmy Nowy Rok 2021 i szczerze wierzymy w to, że będzie on dużo lepszy od poprzedniego! Dzięki naszym Darczyńcom nie brakuje nam optymizmu. Dziś szczerze dziękujemy firmie MiDaTech  https://www.midatech.pl/ - za pomoc oraz chęć dzielenia się dobrem z innymi: osobami, które tego potrzebują.

Pomagają nam